Bodovna lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Podnosilac zahteva za odobrenje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na Bodovnoj listi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Bodovne liste na zvaničnoj internet stranici Uprave.
O prigovoru Uprava rešava u roku od 15 dana od dana podnošenja. Po konačnosti odluka o prigovoru, Uprava objavljuje konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekta na zvaničnoj internet stranici.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: