Direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova donosi: ODLUKU O RASPISIVANJU KONKURSA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM

Član 1.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 20.000.000,00 dinara.

Član 2.

Prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom podnosi se na propisanom obrascu.

Prijava na Konkurs iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Pokrajinskom Zavodu za ravnopravnost polova lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6 sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

Rok za podnošenje prijave je 15.11.2019. godine

Član 3.

Odluku o dodeli sredstava doneće direktorka Zavoda u skladu sa Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

 

 

 

 

 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: