DOPUNA POZIVA PROIZVOĐAČIMA HLEBA ZA KUPOVINU BRAŠNA TIPA „T-500“ PO SUBVENCIONISANIM CENAMA IZ ROBNIH REZERVI

Napomena: proizvođači koji su već prijavili na javni poziv od 14. novembra 2022. godine i dali podatke za period do 6. decembra 2022. godine, mogu izvršiti dopune potrebnih količina brašna, odnosno nameravanih količina hleba za period od 7. decembra 2022. godine do 9. februara 2023. godine (Prilog 1).

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: