Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLIH,PROGNANIH I RASELJENIH LICA U AP VOJVODINI KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI PORODICA-POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I PČELARSTVO

Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju ili koja su imala u skladu sa zakonom status izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima 21. decembra 2006. godine. Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji opština: Vrbas, Bački Petrovac, Bačka Palanka, Sečanj, Srbobran, Stara Pazova, Žabalj, Novi Sad i Apatin. Pomoć se odobrava u robi- poljoprivrednoj mehanizaciji kao i opremi za pčelarstvo. Pomoć je jednokratna i i bespovratna za ekonomsko osnaživanje porodica a u iznosu do najviše 200.000 dinara za svaki gran

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: