GARANCIJSKI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE i ove godine raspisuje KONKURS za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavku prateće opreme

1.
Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavku prateće opreme.
2. Pravo učešća na Konkursu imaju  privredna  društva  (mikro,  mala  i  srednja), preduzetnici, zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove: Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

- Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;

- Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;

- Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;

- Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu .
 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: