GARANCIJSKI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE raspisao je Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju u poljoprivredi u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

OBLAST FINASIRANJA
Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje investicija u poljoprivredi u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije i javnim pozivom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.


KOME SU NAMENJENI


Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

 Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;

 Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;

 Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;

 Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu .
Fizička lica - nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:

 Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;

 Otvoren namenski tekući račun u  poslovnoj  banci  i  prijavljen  Upravi  za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
Garancije će se izdavati na iznos do 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:
- Iznos odobrenog kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od minimalno EUR  10.000,00 do maksimalno od EUR 250.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj - Rok otplate kredita: do 10 godina ; - Grejs  period:  do  24 meseca, koji je uključen  u rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda; - Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom; - Učešće: u skladu sa poslovnom politikom Banke i Fonda

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: