Grad Novi Sad raspisao je JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Grad Novi Sad je raspisao Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na svojoj teritoriji za 2020. godinu.

Na poziv mogu da se jave vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze su aktivnom statusu najmanje tri godine.

Poziv se odnosi i na vlasnike domaćih životinja koji su vlasnici ili zakupci objekata za njihovo gaje nje koji se nalaze na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se ostvaruje pravo prečeg zakupa.

Svi zainteresovani treba da dostave dokumentaciju za dokazivanje prava prečeg zakupa najkasnije do 31. oktobra ove godine.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: