Izmenjen rok za podnošenje zahteva za organsku stočarsku proizvodnju za 2023. godinu

Javni poziv za za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju za 2023. godinu, objavljen 31. jula 2023. godine, menja se u delu koji se odnosi na rok za podnošenje zahteva. U skladu sa ovim Javnim pozivom Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se do 6. septembra 2023. godine.