Izmenjen rok za podnošenje zahteva za podizanje proizvodnih zasada jagoda za 2023. godinu

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja za 2023. godinu, objavljen 17. jula 2023. godine menja se u delu koji se odnosi na rok za podnošenje zahteva za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu 2023. godine.

U skladu sa ovim Javnim pozivom Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se do 22. septembra 2023. godine.