JAVNI KONKURS za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ENERGETSKI ODRŽIVIH FARMI

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2016. godinu, Projekat 4007 Energetski održive farme, konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: