JAVNI KONKURS za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U ZALIVNIM SISTEMIMA

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2016. godinu, Projekat 4009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima, konto 454- subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: