Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

Ovim Pravilnikom propisuje se namena, postupak dodeljivanja, kriterijumi za dodelu i druga pitanja od značaja za postupak dodele bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava (opštine/gradovi) sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje opremanja industrijsko-poslovnih zona. Sredstva se obezbeđuju u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine i vode se na posebnom budžetskom razdelu u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat).
 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: