Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini

Sredstva su namenjena za:
1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke 
suprastrukture

1
kroz subvencionisanje:

A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog 
održavanja ugostiteljskih objekata, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji; 
 

B) izrade projektno-tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.

2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata 
turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
- opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen
Zakonom o planiranju i izgradnji.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: