Javni Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Izbor prijava vršiće se na osnovu ispunjenosti uslova predviđenih Programom. Formalnu ispravnost dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za ocenu prijava i praćenje realizacije programa koju obrazuje ministar i na čiji predlog ministar donosi Odluku o dodeli sredstava nakon čega se sa izabranim korisnikom sredstava potpisuje ugovor.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: