Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu (u daljem 
tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, uslovi za učešće na konkursu, procedura dodele 
bespovratnih sredstava kao i način korišćenja bespovratnih sredstava.Seoskom kućom sa okućnicom u smislu Programa se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.Mladi poljoprivrednik/ca u smislu Programa je fizičko lice starosti do 45 godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.Bračnim parom u smislu Programa smatra se bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/05, 72/11 – dr. zakon i 6/15).Vanbračnim partnerima u smislu Programa smatraju se muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je 
trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom.Samohrani roditelj u smislu Programa je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom. Samohranim roditeljem se takođe smatra roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: