Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom "Mihojlski susreti sela" za 2022. godinu

Program dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2022. godinu (u daljem tekstu: 
Program) utvrđeni su cilj Programa, podnosilac prijave na javni konkurs, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za konkurisanje, način 
dostavljanja prijava, neophodna dokumentacija, način objavljivanja javnog konkursa i komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta, kriterijumi 
za dodelu bespovratnih sredstava, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije aktivnosti.Sredstva namenjena za realizaciju Programa obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/21) u okviru Razdela 35 – Ministarstvo za brigu o selu; Program 0110 – Planiranje i sprovođenje politike razvoja sela, Funkcija 110 –Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi; Programska aktivnost 0004 – Podrška organizovanju manifestacija u selima Republike Srbije; Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 43.000.000,00 dinara.Program jednodnevne ili višednevne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ obuhvata aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i 
drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih 
zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati 
svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.Mesto održavanja manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ može biti u svim naseljenim mestima-selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a koje odredi podnosilac prijave prilikom konkurisanja.
Manifestacija pod nazivom „Miholjski susreti sela“ treba da bude osmišljena i realizovana kao zasebna manifestacija. Bespovratna sredstva se dodeljuju za manifestacije koje će se održavati od 28. juna 2022. godine do 1. decembra 2022. godine

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: