Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2022. godini

Zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod) objavljuje konkurs za finansiranje realizacije programa ili za obezbeđivanje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa u oblasti rodne ravnopravnosti koja realizuju udruženja. Programi treba da doprinesu podsticanju politike jednakih
magućnosti u cilju jačanja rodne ravnopravnosti kroz sprovođenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl.glasnik RS“, broj 52/2021).Termini koji se koriste u ovom Javnom konkursu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: