JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U 2017. GODINI

Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva, a koji su od javnog interesa. Oblast javnog konkursa – zaštita životne sredine u okviru bliže definisanih tematskih oblasti. Opšti cilj javnog konkursa: unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine. Prioritetne tematske oblasti su: zaštita prirodnih vrednosti; zaštita zemljišta; zaštita voda; upravljanje otpadom; promocija Arhuske konvencije; promocija zelene ekonomije, finansiranje životne sredine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: