JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2022. GODINI

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), opredelilo je 100.000.000,00 dinara (slovima: stomilionadinara), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/21) Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0405-Zaštita prirode i klimatske promene, Programska aktivnost/Projekat 0004-Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, ekonomska klasifikacija 463-Transferi ostalim nivoima vlasti.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: