Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

 Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) u okviru svog delokruga rada, odobrene Programske strukture za 2023. godinu i Finansijskog plana za 2023. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata jedinica lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) ili projekata JLS u partnerstvu sa zajednicama/organizacijama/ustanovama/udruženjima građana koji doprinose realizaciji i promociji naučno-istraživačkih, kulturnih, istorijskih i tradicionalnih manifestacija i konferencija regionalnog karaktera.

Cilj konkursa je jačanje privrednog i ekonomskog potencijala JLS-a putem realizacije i promocije naučno-istraživačkih, kulturnih, istorijskih, tradicionalnih manifestacija i konferencija regionalnog karaktera.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: