JAVNI POZIV REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZAINTERESOVANIM ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA, UZ UČEŠĆE GRADA SUBOTICE U SUFINANSIRANJU DELA KAMATE

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 8.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Grada.Iznos kredita odobrava poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 65.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 500.000,00 dinara, sa rokom otplate 12 meseci.Banka sa kojom je Grad zaključio sporazum je: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad Bulevar oslobođenja 80.Podnosiocu zahteva (korisniku kredita) može se odobriti samo jedan kredit po ovom Javnom pozivu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: