Javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženjima iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2021.godinu

Predmet Javnog poziva je dodela subvencija za programske aktivnosti i poboljšanje uslova rada iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada.

Ukupna sredstva za ove namene iznose 8.500.000,00 dinara obezbeđena su u budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Subvencije će biti dodeljene udruženjima do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iz prijave, a po priloženim računima, odnosno predračunima.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokumentima je 28.05.2021. do 15:30h.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: