JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU

Grad Novi Sad je uputio pozive za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na svojoj teritoriji, kao i za ostvarivanje prava njegovog korišćenja bez naknade u 2018. godini. Pravo prečeg zakupa mogu da ostvare vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, višegodišnjih zasada koji se nalaze na zemljištu koje je u državnoj svojini pod uslovom da su upisani u registar gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu najmanje tri godine. Poziv se odnosi i na vlasnike domaćih životinja koji su vlasnici ili zakupci objekata u kojima se one gaje pod uslovom da se u aktivnom statusu nalaze najmanje jednu godinu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: