JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: - da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; - da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda ; - da poljoprivredno gazdinstvo poseduje najmanje 1(jedno) umatičeno grlo goveda u sopstvenom zapatu; - da poseduje odgovarajući objekat za uzgoj goveda na teritoriji grada Beograda (posedovanje odgovarajućeg objekta za uzgoj goveda će se utvrditi neposrednim uvidom na terenu); Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: