JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičkolice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: -da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; -da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; -da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema na teritoriji grada Beograda; -da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema: 1. u vlasništvu podnosioca prijave ili 2. u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2022.godine;

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: