JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: – da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; – da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; – da ima minimum 3 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili u zakupu od fizičkog lica minimum do 31. decembra 2022. godine; – da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku traktora. Ukoliko katastarska parcela ima više vlasnika, potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika. Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: