Javni poziv za ekonomsko osnaživanje žena koje su imale (imaju) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica, a u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žena i aktivnosti u pravcu poboljšanja rodne ravnopravnosti

Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, raspisuje Javni poziv za ekonomsko osnaživanje žena koje su imale (imaju) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica, a u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žena i aktivnosti u pravcu poboljšanja rodne ravnopravnosti. 

Javni poziv se raspisuje za korisnice koje u skladu sa zakonom imaju ili su imale status izbeglih, prognanih ili raseljenih lica na teritoriji Republike Srbije, a imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pomoć se odobrava jednokratno i bespovratno, u vidu mehanizacije, mašina, opreme i alata za obavljanje proizvodnih ili uslužnih delatnosti, u cilju ekonomskog osnaživanja žena i stvaranja materijalnih uslova za njihovu potpunu i trajnu integraciju. 
Maksimalna vrednost pomoći je do 300.000,00 dinara po korisnici a ukupan iznos sredstava predviđen za ovaj javni poziv iznosi 10.000.000,00 dinara.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: