Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u projektu razvoja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada za 2020. godinu

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU RAZVOJA ORGANSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU.

Dodela subvencija za nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova, sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su ostalih mera ruralnog razvoja.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: