JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

Pepublička direkcija za robne rezerve razmenjuje do 10.000 tona merkantilnog kukuruza sa primarnim proizvođačima za tovnu stoku, i to do 4.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, i do 6.000 tona za tovnu junad, u sledećim paritetima: Pariteti u naturalnoj razmeni su: 1) 11,02 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovnih svinja 2) 13,76 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: