JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM OPŠTEM PRIVREDNOM SAJMU U TIRANI „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2021“, TIRANA, ALBANIJA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem Međunarodnom opštem privrednom sajmu „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2021“ koji se održava u Tirani, Albanija, u periodu od 1. do 4. decembra 2021. godine.

Tržište Albanije veoma je interesantno za privrednike iz Srbije, koji u sve većem broju ostvaruju saradnju sa albanskim partnerima. Znatan broj domaćih privrednih subjekata planiraju da osnuju predstavništva, investiraju ili su već nastupili na ovom tržištu, bilo kupovinom ili osnivanjem novih privrednih društava.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka 5. novembra 2021. do 16.30 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: region@pks.rs  i bojana.lalovic@pks.rs

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: