JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA U 2017. GODINI ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SAJMOVE I IZLOŽBE

USLOVI: udruženje građana sa poljoprivrednom delatnošću i sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža PODSTICAJ: u visini od 100% cene troškova putovanja, a najviše do 60.000 dinara po podnosiocu prijave.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: