JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove:  
1. da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; 
2. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
3. da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
4. da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće;
5. da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa. 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: