K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI UNAPREĐIVANJA KVALITETA MESA U STOČARSTVU U AP VOJVODINI U 2017. GODINI

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti unapređivanja kvaliteta mesa u stočarstvu u AP Vojvodini. Cilj Konkursa jeste podrška unapređivanju kvaliteta mesa u svinjarstvu, primenom odgajivačkih programa i kontrola kvaliteta polutki na liniji klanja, u cilju dobijanja mesnatijih tovljenika i stvaranja preduslova za plaćanje tovljenika na tržištu na osnovu kvaliteta polutki, odnosno procenta mesa.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: