K O N K U R S za dodelu bespovratnih sredstava za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) u 2016. godini na teritoriji opštine Inđija

Cilj konkursa je poboljšanje i popravljanje rasnog sastava goveda na teritoriji opštine Inđija u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača, kroz povećanje i stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava. Predmet konkursa je regresiranje veštačkog osemenjavanje goveda, tj. pokriće troškova prvog osemenjavanja od strane veterinarskih stanica i poljoprivrednih gazdinstava čiji nosilac ili član poseduje uverenje ili sertifikat za samostalno osemenjavanje goveda, a koje finansira Opština Inđija.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: