K O N K U R S ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENJA EU STANDARDA U OBJEKTE U KOJIMA SE VRŠI PROIZVODNJA I PRERADA MESA I MLEKA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI

i („Službeni list APV”,broj 69/2016),Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava ‒ fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene ‒ bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.Sufinansiraće se sledeće investicije: 1) Adaptacija objekta i nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkihpostrojenja i razvoj novih proizvodnih linija s ciljem poboljšanja higijene i kvaliteta proizvoda od mleka kao i proširenje asortimenta proizvoda od mleka. 2) Adaptacija objekta i nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija radi poboljšanja higijene i kvaliteta proizvoda od mesa kao i proširenje asortimenta proizvoda od mesa. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to: 1. fizičko lice: - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; - preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 2. pravno lice: - privredno društvo; - zemljoradnička zadruga. Konkurs je otvoren do 17. 07. 2017.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: