K O N K U R S za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini. Namena i visina sredstava Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje: 1. troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2017. godini; Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 3.000.000,00 dinara.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: