K O N K U R S za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

Na Konkursu za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspočažu srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme, sredstva se dodeljuju kao podrška srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, s ciljem osavremenjavanja nastave u tim školama. Bespovratna sredstva za nabavku opreme po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti opreme. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.500.000,00 dinara. Korisnik sredstava, po jednoj prijavi, može aplicirati za sve namene navedene u konkursu, po više različitih tačaka u navedenim maksimalnim iznosima podrške. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku: 1. Sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda 2. Opreme za navodnjavanje 3. Konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru 4. Opreme na stočarskoj farmi u okviru poljoprivredne škole 5. Opremanje hladnjača, nabavka opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje,sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje i za preradu uljarica u okviru srednje poljoprivredne škole 6. Opremanje srednjih poljoprivrednih škola novim pogonskim i priključnim mašinama u poljoprivredi Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 14.04.2017. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: