K O N K U R S za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - GARANTNI 150.000.0

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: - ŽENE PREDUZETNICE I - ŽENE OSNIVAČI MALIH PREDUZEĆA, koje obavljaju delatnost manje od tri godine čije je poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za NABAVKU OPREME NAMENJENE OBAVLJANJU REGISTROVANE DELATNOSTI.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: