K O N K U R S za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - GARANTNI POTENCIJAL 50.000.000,00 DINARA -

Pravo učešća na ovom konkursu imaju RADNO NEAKTIVNE ŽENE čije je prebivalište,odnosno buduće poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme i obrtna sredstva, za sledeće oblasti privredne delatnosti: - proizvodnja i prerada - turizma , - zanatstvo-stari zanati (u smislu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima), - usluge. Za finansiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: