Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Direktor Uprave donosi rešenja kojim odobrava projekat, u skladu sa Konačnom rang listom, ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.
Direktor Uprave donosi rešenja iz stava 1. do utroška sredstava koja su opredeljena članom 8. Javnog poziva, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: