KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2017. GOD. NA TERITORIJI VOJVODINE,ČIJA JE DELATNOST U VEZI S POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM

(„Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni) Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana. Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za finansiranje troškova organizovanja i održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija, kao i izložbi stoke.Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije zaprivredne registre pre 01.01.2017. godine. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.06.2017. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: