KONKURS ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu Programa rada za 2015. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište: - za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, i - za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. 2. KORISNICI KREDITA Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: