Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini

Osnovni cilj odobravanja kredita Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede (u daljem tesktu:Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište:
- za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi,
livade ili pašnjaci i
- za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: