Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
o Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
o Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
o Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
o Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
o Rok otplate kredita 60 meseci,
o Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs
perioda (ukupno 11 rata).
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: