KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2018. godini

 Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara.
           Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.  
    
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
rok otplate kredita 30 meseci
otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata)

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: