KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE OSIM NA TERITORIJI AUTONOMNIH POKRAJINA U 2016. GODINI

Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju: 1) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, 2) komasaciju (geodetsko tehničke i investicione radove), 3) uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva, 4) nabavku nove opreme za navodnjavanje, 5) iskop bunara u funkciji navodnjavanja, 6) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, 7) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave i 8) organizaciju stručnog skupa i savetovanja.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: