Konkurs za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Pravilnikom o dodeli sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se visina i način dodele sredstava, namena sredstava, postupak dodeljivanja sredstava,kriterijumi za dodelu sredstava i druga pitanja značajna za konkurs iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023.godini (u daljem tekstu: Program), koji je sastavni deo Pokrajinske skupštinske odluke o programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, broj 54/2022) na koji je saglasnost dalo Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-40-08601/2022-09 od 07.12.2022. godine. Program iz stava 1. ovog člana usvojila je Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) zadužen je za njegovu realizaciju.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: