Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

CILj I PREDMET KONKURSA 

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. 
Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2021. godini.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za troškove kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2021. Godini ( u daljem testu: investicija).
Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno- 1.000.000,00 dinara. Sredstva za podršku investicija po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu:
do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije .

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 01.11.2021. godine.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: