KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANJE OSIGURANJA USEVA, PLODOVA VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I RASADNIKA OPŠTINE BAČ

Sufinansiraće se premija osiguranja u iznosu od 50% od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja, ako je podnosilac zahteva kod društva za osiguranje osigurao useve i plodove od rizika umanjenja prinosa i rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava i to do 5ha veličine poseda (sufinansira se maksimalno 5ha).Pravo na subvencije imaju fizička i pravna lica na teritoriji opštine Bač.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: