KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI U OKVIRU IPARD PROGRAMA

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijske podrške investicijama u poljoprivredi radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPARD programa. Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda. 2. NAMENA KREDITA Krediti su namenjeni za podršku investicijama u poljoprivredi u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije i javnim pozivom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: